Novosti

Results
18 May, 2022

Predstavljamo vam priču o uspješnoj integraciji, o Samaneh, koja je prije tri godine kao izbjeglica stigla u Hrvatsku iz Irana, a sada je pokrenula svoj salon ljepote. Iran je napustila zbog razloga koje je teško zaboraviti, ali se na njih više ne želi aktivno prisjećati. Tamo je stekla 18 godina iskustva, imala svoj frizerski salon i svoje učenice. Stoga je za nju pokretanje vlastitog salona svojevrsni spoj iskustva koje je tamo stekla i želje za potpuno novim početkom.

16 May, 2022

Knjiga “Treba dignuti glas – Prihvat migranata, poziv na hrabrost” generalnog vikara Pariza mons. Benoista de Syentya, objavljena je u nakladi Isusovačke službe za izbjeglice Hrvatske, a papa Franjo nazvao ju je “pravim draguljem”.

11 May, 2022

Ovih je dana u Centru za integraciju SOL Isusovačke službe za izbjeglice započeo novi tečaj hrvatskog jezika za migrante. Dok su prije mjesec dana desetero migranata nakon pripreme polagali B1 razinu kod za to certificirane jezične škole, sada je riječ je o učenju osnova koje odgovaraju najnižoj, A1 razini jezika. Nakon 70 sati pripreme neće biti takvog ispita čije bi polaganje bilo ujedno i službeni dokument, nego se radi o pripremi za osnovno snalaženje.

04 May, 2022

Rječnikom prirode, kvalitetna integracija je organski proces, polagan, postupan i dugotrajan. Svjesni te stvarnosti, u centru za integraciju SOL svakodnevno provodimo razne integracijske aktivnosti poput zajedničkog učenja, druženja, tečajeva jezika, prezentacija kuhinje i kulture, priprema za traženje posla, a izleti, poput ovoga na Plitvice, kruna su i vrhunac toga rada.

27 Apr, 2022

Iskustvo u radu je pokazalo kako većina izbjeglica u pet godina nauči hrvatski jezik bolje ili lošije, dovoljno za sporazumijevanje u svakodnevnoj komunikaciji, ali zapravo ne poznaju u dovoljnoj mjeri gramatiku da bi bili sposobni položiti zahtijevanu B1 razinu. Bili smo svjesni te poteškoće, kada smo u veljači u Isusovačkoj službi za izbjeglice pokretali tečaj za polaganje B1 razine hrvatskog jezika. Sada smo posebno radosni i ponosni, jer je nakon 70 sati rada s profesoricom Irenom grupa od deset ljudi izašla na ispit u za to certificiranoj školi jezika i svih desetero su ga uspješno položili.

13 Apr, 2022

Kao dio projekta IPA-3D, od 6. do 8. veljače je u Beogradu održan susret djelatnika i volontera Isusovačke službe za izbjeglice s područja Jugoistočne Europe. Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti cjelokupni rad JRS-a u regiji putem organiziranja susreta, radionica i online savjetovanja.

07 Apr, 2022

U organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice, u subotu je u prostorima Službenica milosrđa (ančele) u Vrbovcu pripravljen iftar koji je poslužio kao povod za interkulturalni susret izbjeglica, volontera i lokalne zajednice.

29 Mar, 2022

Na kongresu su se okupili članovi mreže isusovačkih organizacija koje djeluju na području socijalnog apostolata, a njegova je svrha osnažiti članove tog tijela kako bi ono bilo spremnije bolje izvršavati zadaću koju mu je povjerio Sveti Otac kada je odobrio Opće apostolske preferencije Družbe Isusove

28 Mar, 2022

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske je 25. ožujka 2022. objavilo Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Ovdje donosimo najvažnije informacije koje će vam trebati ukoliko nudite privatan smještaj raseljenim osobama iz Ukrajine.

Izbjeglice iz Ukrajine trebaju smještaj u Hrvatskoj.