Novosti

Results
07 Mar, 2023
07 Mar, 2023
02 Dec, 2022
02 Dec, 2022
28 Sep, 2022

U sklopu projekta SHAPE – Sharing Actions for the Participation and Empowerment of migrant community and Local Authorities – financiranog iz Europskog fonda AMIF (Transnational Actions on Asylum, Migration and Integration), provedeno je istraživanje o potrebama i percepciji migranata i lokalnih predstavnika vlasti o migrantskim polotikama i njihovim provedbama. U nastavku donosimo najzanimljivije zaključke.