Girl in the Touloum refugee camp, Chad.

Vrijednosti

Dostojanstvo

JRS vjeruje u neosporivo dostojanstvo svake osobe. Surađujemo s izbjeglicama i ostalim prognanicima bez obzira na rasu, spol, vjeru ili političko uvjerenje.

Solidarnost

JRS je djelo Družbe Isusove – provodi misiju vjere i pravde kroz poniznu i uvažavajući službu solidarnosti spram izbjeglica iz različitih kultura, nacionalnosti i religija.

Participacija

JRS podupire načelo supsidijarnosti nastojeći biti otvoreno odgovoran za svoj rad i transparentan u donošenju odluka. Surađujemo s drugim vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama i sa samim izbjeglicama, potičući suodgovornost, razlučivanje i participativno donošenje odluka.

Suosjećanje

Misija JRS temelji se na našoj vjeri u Boga koji je prisutan u ljudskoj povijesti, čak i u njezinim najtragičnijim trenucima. Nadahnuti smo ovom vjerom i temeljnim vrijednostima koje oblikuju svo naše djelovanje.

Gostoljubivnost

JRS nastoji biti primjer konkretne i aktivne gostoljubivosti. Hodamo zajedno, pratimo i pružamo gostoprimstvo najugroženijima, onima „na granicama čovječanstva“, dajući prednost situacijama i mjestima najvećih potreba, gdje se može postići univerzalnije dobro, posebice tamo gdje ne postoji prisutnost i djelovanje drugih.

Nada

JRS želi pružiti nadu izbjeglicama i drugim prisilno raseljenim osobama. Pružamo duhovni i praktični odgovor na njihovu nevolju.

Pravda

JRS se zalaže za pravdu koja omogućuje izbjeglicama da postanu “osobe sa svojim vlastitih glasom”, radeći zajedno s njima na unaprijeđenju sustava koji onemogućuju pristup pravima i uslugama.