JRS u Hrvatskoj

Isusovačku službu za izbjeglice – JRS u Hrvatskoj je osnovao p. Stjepan Kušan, SJ, ratne 1993. godine, u vrlo izazovnom vremenu u kojemu su se Hrvatska i Bosna i Hercegovina suočavale s izbjegličkom krizom golemih razmjera. Od samih početaka djelovanja do danas, Isusovačka služba za izbjeglice u Hrvatskoj posvećena je pomirenju i promicanju mira i suživota.

Svoje djelovanje JRS posebno intenzivira i profesionalizira od velikih migracijskih kretanja 2015. godine, pod vodstvom p. Tvrtka Baruna, SJ, od kada se nastavlja posebno posvećivati tražiteljima azila i osobama pod međunarodnom zaštitom, djelujući najprije u kampovima, te kasnije svakodnevno i u Prihvatilištima za tražitelje azila. Stručni tim JRS-a čine socijalni radnici, psiholozi, suradnici u integraciji, prevoditelji i kulturalni medijatori, stručnjaci za suradnju s lokalnom zajednicom i javnošću. Djelovanje JRS-a počiva i na dragocjenom doprinosu volontera.

Početkom 2018. godine JRS pokreće u Hrvatskoj prvi Centar za integraciju izbjeglicu „SOL“ na adresi Maksimirska cesta 286, s ciljem pružanja potpore i usmjerenja osobama i obiteljima u njihovom integracijskom procesu. SOL je mjesto suradnje i susreta s lokalnom zajednicom, mjesto interkulturalnih, edukativnih, umjetničkih i drugih aktivnosti koje doprinose integraciji izbjeglica i prihvaćanju zajednice domaćina.

Centar „SOL“ vođen je geslom „Jučer stranci, danas susjedi“ pod kojim održava brojne akcije, provodi radionice i sklapa suradnje – sve s ciljem što bolje i učinkovitije integracije osoba u hrvatsko društvo i stvaranja veza s lokalnom zajednicom kao prvim i najvažnijim mjestom integracije i prihvaćanja.

Ured JRS Hrvatska dio je mreže JRS-a Jugoistoče Europe, koju čine još i uredi JRS BIH, JRS Srbija i JRS Kosovo. JRS Jugoistočne Europe danas angažirano vodi ravnatelj p. Stanko Perica, SJ.