Volontiraj

Pridruži nam se u našem poslanju!

Volonteri su bili i ostali temelj u ispunjavanju misije Isusovačke službe za izbjeglice i to u različitim domenama – od psihosocijalne podrške u integraciji, pomoći u učenju hrvatskog jezika, u igri i druženju s djecom i mladima te u zagovaranju i humanitarnim akcijama za vrijeme kriznih situacija. Tako su volonteri JRS-a odigrali ključnu ulogu u integraciji osoba iz programa Preseljenja u hrvatsko društvo i to u ulozi socijalnih mentora. Kroz 2020. godinu JRS Hrvatska bilježi 76 aktivna volontera (64 Ž, 12 M), s prosječnim brojem godina: 31, koji su kroz godinu ostvarili više od 2700 volonterskih sati.

„Volontirajući u JRS-u naučila sam biti malo čvršća u izazovnim situacijama i hrabrija zauzimajući se za najslabije i potrebite. Najsretniji trenutak mi je bio kada sam uspjela nekome vratiti osmijeh na lice, ohrabriti, te probuditi nadu i vjeru u srcu.“
Ena