Zajednička izjava JRS-a: EU Pakt o migracijama

30 May 2024

U srijedu, 10. travnja, Europski parlament će održati svoje konačno glasanje o Europskom paktu o azilu i migracijama. Ako bude odobren i proveden, pakt će povećati arbitrarnu detenciju (zadržavanje) i komplicirati postupke za pristup zaštiti, bez jamčenja pristupa pravnoj pomoći.

“Ponavljamo našu opoziciju ovom Paktu – zajedno izjavljuju direktori JRS-a – Ne možemo podržati sustav koji će omogućiti sustavnu detenciju tisuća ljudi, uključujući djecu, na vanjskim granicama EU. Predloženo zakonodavstvo će eksponencijalno povećati ljudsku patnju, ne nudeći stvarna rješenja za trenutačne nedostatke sustava. Još jednom pozivamo Europski parlament da odbaci ovaj Pakt.

Provedba predloženog Pakta predstavit će značajne pravne i operativne izazove. JRS je posebno zabrinut zbog rizika od arbitrarne, automatske detencije. Postupci na granici dizajnirani su da ograniče slobodu kretanja ljudi i uvijek moraju ostati mjera posljednjeg izbora.

Osim toga, odluka o zadržavanju nekoga uvijek se mora procijeniti pojedinačno i uzeti u obzir samo ako nisu moguće druge manje prisilne mjere. Vlasti također uvijek moraju procijeniti je li upotreba takve štetne mjere proporcionalna cilju koji žele postići. Ako Pakt bude odobren, planovi provedbe morat će jasno navesti kako će države članice jamčiti da se te zaštite ostvaruju u praksi.

Još jedan razlog velike zabrinutosti je što će se ljudi naći u vrlo kompliciranim postupcima, često zadržani, bez odgovarajuće pravne pomoći. Pakt jamči samo ‘pravno savjetovanje’ u prvoj fazi postupka azila. To nije isto kao imati odvjetnika koji pruža pravne savjete prilagođene okolnostima pojedinca.

Iz iskustva JRS-a u posjećivanju migranata u detenciji, imati kvalificiranog odvjetnika apsolutno je ključno za osiguranje poštovanja prava zadržanih. Međutim, samo nekoliko ljudi ima pristup odvjetnicima. Pakt, ako bude odobren, će samo pogoršati ovu situaciju. Planovi provedbe morat će osigurati da ljudizadržani na lokacijama za provjeru i granični postupak, u najmanju ruku,  mogu učinkovito primati posjete odvjetnika i predstavnika civilnog društva.

Konačno, JRS se boji da ‘mehanizam solidarnosti’ Pakta neće biti dovoljan da osigura obvezu svih država članica EU oko podjele odgovornosti za zaštitu izbjeglica. Prve zemlje ulaska u EU uglavnom će ostati odgovorne za ispitivanje zahtjeva za azil, dok nema obveze i malo je poticaja za premještanje tražitelja azila usmjerenih državama članicama koje nisu na granicama. Osim toga, solidarnost se može izraziti i financijskim doprinosima trećim zemljama. To se usklađuje sa zabrinjavajućim trendom sklapanja sporazuma sa zemljama s vrlo dvojbenom primjenom ljudskih prava, u pokušaju smanjenja dolazaka u Europu. Planovi provedbe moraju poticati korištenje premještaja kao mjere solidarnosti i, barem, specificirati jasna pravila, modalitete i mehanizme odgovornosti za takve doprinose trećim zemljama.

 “JRS ostaje uz prisilno raseljene osobe i nastavit će zagovarati Zajednički europski sustav azila vrijedan tog imena” – jednoglasno kažu direktori JRS-a – “Ovo je posljednji poziv EU da ponovno provjeri svoj moralni kompas i odbaci ovu reformu.”

Potpisnici

Europska mreža JRS sastoji se od JRS Austrije, JRS Belgije, JRS Francuske, JRS Njemačke, JRS Grčke, JRS Mađarske, JRS Irske, Centro Astalli (Italija), JRS Luksemburga, JRS Malte, JRS Poljske, JRS Portugala, JRS Rumunjske, JRS Slovenije, JRS Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija), SJM España (Španjolska), JRS Švicarske, JRS Ujedinjenog Kraljevstva, JRS Ukrajine i regionalni ured smješten u Bruxellesu.

Izjavu možete preuzeti ovdje.