Zajednička izjava: Bolje nikakav sporazum nego kompromis kad su u pitanju ljudska prava i europske vrijednosti

12 June 2024

Izvor: JRS Europe

Od 24. do 25. listopada 2023. godine, voditelji 23 ureda JRS-a diljem Europske unije, sastali su se u Bruxellesu na polugodišnjem regionalnom koordinacijskom sastanku JRS-a Europe kako bi razmijenili iskustva i raspravili nedavna događanja. Između ostaloga, glavna tema rasprave su bili pregovori o EU Paktu za migracije i azil.  

“Vrlo smo zabrinuti zbog tijeka pregovora – zajedno su izjavili direktori JRS-a – Kako pregovori ulaze u posljednju fazu, bojimo se da će institucije EU-a pristati na kompromis po pitanju ljudskih prava i vrijednosti EU-a pod pritiskom da postignu dogovor prije kraja mandata zakonodavnog tijela”. 

Snažno potičemo Europski parlament i Vijeće EU-a da odustanu od plana koji ne samo da ne bi pružio stvarna operativna rješenja za nedostatke postojećeg sustava, već bi bio štetan za migrante i izbjeglice.” 

S lošeg…

JRS je kritičan prema EU Paktu o migraciji i azilu još otkad je objavljen. Organizacija je odmah izrazila zabrinutost zbog snažnog fokusa na obvezne granične postupke, koji obično idu ruku pod ruku s (de facto) pritvorom i općim smanjenjem proceduralnih jamstava za tražitelje azila. 

 JRS je također postavio pitanje kako bi plan prema kojem se većina zahtjeva za azil razmatra na granici, operativno riješio pitanje velikog opterećenja država članica na vanjskim granicama, osobito u nedostatku istinski obveznog mehanizma solidarnosti. 

Unatoč tome, JRS, kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini, aktivno i konstruktivno surađuje s institucijama EU-a dajući doprinose i prijedloge na temelju našeg iskustva u praćenju tražitelja azila na terenu.

Na gore… 

Međutim, stajališta koja su konačno zauzeli Europski parlament i Vijeće EU-a nisu bitno izmijenila prvotne prijedloge Komisije. 

Naprotiv, mnoga pitanja koja su najvažnija za JRS, poput zabrane pritvaranja djece, isključivanja ranjivih osoba iz pregleda i drugih postupaka na granicama ili pružanja besplatne pravne pomoći tijekom cijelog postupka azila, nisu dovoljno adresirana. 

Osim toga, u raspravu su ubačeni i neki novi, zabrinjavajući koncepti, poput mogućnosti odstupanja od redovne administrativne procedure u slučaju ‘instrumentalizacije’ migranata od strane zemalja izvan EU. 

Sve u svemu, predložene mjere stvaraju plodno tlo za antimigrantske i ksenofobne aspiracije. 

Sada, nekoliko mjeseci prije isteka zakonodavnog mandata, JRS se boji da će pritisak da se reforma dovrši prevladati nad obvezom zaštite ljudskih prava i vrijednosti EU. 

U isto vrijeme uredi JRS-a doživljavaju neviđenu potražnju za uslugama i podrškom. Diljem Europe uvjeti prihvata se razvodnjavaju, a životni uvjeti pogoršavaju. U brojnim državama članicama EU-a tražitelji međunarodne zaštite našli su se na ulici bez ponude smještaja od strane države, što predstavlja kršenje Direktive o uvjetima prihvata.

Još imamo vremena za davanje prednosti ljudskim pravima 

JRS poziva Europski parlament i Vijeće EU da naprave zaokret i odbace svaki plan koji bi nametnuo široku upotrebu graničnih postupaka i samo povećao kršenje ljudskih prava i pritisak na države članice na vanjskim granicama. 

Energija i napori trebali bi se radije usmjeriti na jačanje sustava prihvata i azila na teritoriju te mehanizama za značajnu podjelu odgovornosti među državama članicama.

Cijelu izjavu na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje: STATEMENT IN ENGLISH