Učenje hrvatskog jezika kao pilot projekt Isusovačke službe za izbjeglice

27 January 2022|JRS - Isusovačka služba za izbjeglice

U radu s tražiteljima azila nevladine organizacije često se fokusiraju na prve korake integracije. Pitanje koje se posljedično otvara je: što možemo učiniti s ljudima koji su u Hrvatskoj četiri ili pet godina? Razjasnilo se da im je glavna potreba znanje i svjedodžba o višoj razini hrvatskog jezika. Zašto?

Najvažniji razlog je što s petogodišnjim boravkom u Hrvatskoj imaju pravo podnijeti zahtjev za stalni boravak. Za to je potrebno dostaviti svjedodžbu o znanju hrvatskog jezika na razini B1. Država nudi, preko Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, tečaj jezika, ali to je samo osnovna razina. Ovoj skupini to nije dovoljno. Jedna nevladina udruga pokušala je riješiti tu situaciju kroz suradnju s Filozofskim fakultetom, gdje je tečaj i ispit na razini B1 hrvatskog jezika ponuđen tražiteljima azila besplatno.

Nažalost, ta akcija je završena i Isusovačka služba za izbjeglice je otkrila kako postoji određeni broj ljudi koji su još uvijek u potrebi i koji su propustili tu priliku. S jedne strane tražiteljima azila nedostaje primjerena strukturirana priprema za ispit jezika, s druge ih strane materijalna situacija onemogućava da plaćaju postojeće tečajeve. Primjerice, cijena tečaja hrvatskog jezika za jedan stupanj može izgledati ovako: 700 € po semestru, ili 450 € za jednomjesečni tečaj, dok je sam ispit 119,98 €. Korisnici su uglavnom oni koji imaju obitelji, te trebaju plaćati stanarinu i režije, hranu, potrebe djece (škola, odjeća i sl.). Priuštiti si tako nešto je financijski gledano luksuz, a opet neophodno kako bi mogli ići prema traženju hrvatske nacionalnosti gdje je prvi korak na tom putu stalni boravak. Apsurdno je da ovdje žive i rade, pronađu svoje mjesto pod suncem i onda zbog nižih prihoda i posljedično nemogućnosti učenja ne mogu u skoroj budućnosti ostvariti stalni boravak.

Isusovačka služba za izbjeglice je to prepoznala i pokrenula pilot projekt kojim bi im se otvorila nova prilika za učenje. U prethodna dva tjedna u centru za integraciju SOL su održani pismeni selekcijski testovi na koje se odazvalo 39 žena i muškaraca od kojih ih je 16 položilo, te će biti pozvani na usmeni ispit. Za njih je već pripremljen nastavni plan od 70 sati raspoređen u po 9 sati tjedno. Nakon pripreme, bit će im plaćen jedan izlazak na službeno testiranje. Sami napor i učenje već su nagrada za sebe jer će se osjetiti u podizanju kvalitete svakodnevice, a nadamo se kako zatim slijede prolazak na testu i diploma koji će otvoriti vrata stalnom boravku, boljim poslovima itd.

Budući da se radi o pilot projektu, a sredstva su osigurana za ograničeni broj sudionika koji ne može zadovoljiti trenutne potrebe, Isusovačka služba za izbjeglice već traži potencijalne buduće partnere koji bi omogućili većem broju izbjeglica da se kvalitetno pripreme za stjecanje B1 diplome. Osim toga, dobro poznavanje hrvatskog jezika bi znatno olakšalo integraciju u društvo, te pomoglo u svladavanju jezične barijere zbog koje često upadaju u zamku siromaštva iz koje ne mogu sami izaći.