Reagiranje JRS-a povodom današnje objave Lighthouse Reportsa

17 July 2024

Kao međunarodna katolička organizacija koja promiče ljudsko dostojanstvo i temeljna prava svih osoba, a napose izbjeglica i migranata, želimo se osvrnuti na današnji događaj koji je još jednom skrenuo pažnju na postupanja spram migranta u Hrvatskoj, i pokazao kako vladavina prava na tom području nije ostvarena. Naime, otkriće postojanja policijske WhatsApp grupe, o čemu je izvijestila istraživačka redakcija  Lighthouse Reports i veći broj hrvatskih medija, razotkrio je modele postupanja policije spram ljudi koji prolaze našim teritorijem. Otkriveno je da su visoki policijski službenici razmjenjivali poruke o migrantima, ali i novinarima koji su o njima izvještavali, na način da su se međusobno informirali, poticali i čestitali si na postupanjima koja predstavljaju kršenje ljudskih prava i koja su suprotna hrvatskim, europskim i međunarodnim zakonima.

Nadamo se da će ovo otkriće imati katarzičan učinak te, nakon ozbiljne i transparentne istrage, doprinijeti promjeni načina na koji se pristupa migrantima. Vjerujemo da će ovo biti prigoda za razvoj kulture odgovornosti u našoj zemlji i da će odgovorni za nezakonita postupanja poduzeti odgovarajuće korake. Osim toga, i ovaj slučaj pokazuje kako strategija višestrukog vraćanja migranata u Bosnu i Hercegovinu ne smanjuje njihov dolazak, niti predstavlja zaštitu hrvatskog teritorija. Stoga bi bilo odgovorno tražiti nove modalitete postupanja spram fenomena suvremenih migracija. Kao organizacija koja djeluje u 57 zemalja svijeta, i ima bogato iskustvo suradnje s državnim tijelima u rješavanju kriznih situacija, žao nam je da Hrvatska ne koristi kapacitete koje JRS i Katolička crkva imaju. Trenutno smo npr. jedna od rijetkih zemalja u kojima organizacijama nije dozvoljeno djelovanje u centrima za tražitelje azila, a niti u prihvatnom centru za strance. Zato se nadamo da će ovaj slučaj biti prekretnica i pridonijeti ozbiljnijem pristupanju države ovom fenomenu.