Prvo partnerstvo JRS-a Hrvatska s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH

08 September 2021|Martina Prokl Predragović - JRS

za kratice #IPA_3D stoji “Iskustvo, Promjena, Akcija – Edukacija timova za integraciju u Bosni i Hercegovini i Srbiji”, novi jednogodišnji projekt koji Isusovačka služba za izbjeglice od početka rujna provodi u svom prvom partnerstvu s Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Cilj projekta je učinkovito prenijeti kolegicama i kolegama u uredima JRS-a BiH i Srbije iskustvo rada hrvatskih kolega na glavnim područjima integracije i pružanju podrške tražiteljima azila i migrantima kroz susrete, radionice i online savjetovanja; osnažiti kapacitete i umrežavanje nacionalnih organizacija civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje, te doprinijeti promicanju prioriteta i vidljivosti hrvatske razvojne suradnje.

Ciljana skupina projekta jesu zaposlenici, volonteri i članovi partnerskih organizacija civilnog društva Bosne i Hercegovine i Srbije koji pružaju pomoć i podršku izbjeglicama i tražiteljima azila u te dvije balkanske države.

Krajnji korisnici projekta su pak tražitelji azila i prisilni migranti s Bliskog istoka, Afrike i Azije kojima je potrebna integracijska podrška i koji će imati bolju podršku od strane osoblja nacionalnih ureda Isusovačke službe za izbjeglice BiH i Srbije i partnerskih organizacija civilnog društva u tim zemljama.

Bosna i Hercegovina i Srbija relativno su nedavno (2016. i 2008. godine) usvojile zakone o azilu, i nedostatak iskustva je primjetan kako kod lokalnih organizacija civilnog društva, tako i kod državnih službenika uključenih u proces prijema izbjeglica i njihovoj integraciji u društva u BiH i u Srbiji koja je tek u povojima.

Osim toga, niska razina integracijske potpore, nedovoljna informiranost migranata i izbjeglica smještenih u izbjegličkim kampovima, nepoznavanje sustava azila, nedostatak prijelaznog smještaja (stanovanja) i individualnih planova integracije, nepoznavanje jezika, nizak stupanj obrazovanja i mogućnosti integracije na tržište rada i time ekonomske neovisnosti te neprihvaćanje od strane lokalnih zajednica, glavni su razlozi odustajanja od početne namjere da ostanu u Bosni i Hercegovini i/ili Srbiji.

Partnerske organizacije već nekoliko godina djeluju na području izbjeglištva i migracija u tim zemljama te su uočili navedene probleme s kojima se izbjeglice i migranti susreću. Na temelju iskustva Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj i uspješnih slučajeva integracije, situacija se može popraviti prijenosom iskustava, umrežavanjem s drugim dionicima, primjenom naučenog te promjenama i akcijom. Uz poboljšavanje uvjeta, ponude socijalnih usluga i sustava integracije, krajnji korisnici bit će motiviraniji ostajati u zemljama provedbe projekta čime će se, uz poboljšanja njihove kvalitete života i sigurnosti, smanjivati i nezakonite migracije. Uredi JRS-a u BIH, Srbiji i Hrvatskoj, uz ured na Kosovu, dio su mreže JRS-a Jugoistočne Europe, na čijem čelu je p. Stanko Perica, SJ. Ovaj projekt još je jedan važan korak u osnaživanju i povezivanju rada i usluga JRS obitelj, koja danas djeluje u 57 zemalja svijeta gdje prati, služi i zagovara milijune prisilno raseljenih osoba.