Prihvat ukrajinskih izbjeglica u privatni smještaj

28 March 2022|JRS - Isusovačka služba za izbjeglice

Izbjeglice iz Ukrajine trebaju smještaj u Hrvatskoj.

Nastavno na Odluku vlade RH, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske je 25. ožujka 2022. objavilo Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Ukoliko nudite nekretninu za smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine, i dalje možete ispuniti JRS-ov obrazac kako bismo vas mogli direktno kontaktirati u slučaju da nam se netko obrati s upitom za smještaj. Obrazac možete pronaći ovdje.

No, uz prijavu smještaja kod JRS-a, potrebno je također prijaviti smještaj Ministarstvu unutarnjih poslova kako biste mogli ostvariti pravo na mjesečno podmirenje troškova korištenja stambene jedinice (trošak najma prostora i trošak režija).

U nastavku donosimo najvažnije informacije o privatnom smještaju raseljenih osoba iz Ukrajine.

Prijava nekretnine

Kako biste prijavili nekretninu za smještaj izbjeglica iz Ukrajine, potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu te uz njega priložiti:

 • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice;
 • potvrdu Stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude.

Potvrdu stožera izdat će vam vaš lokalni Stožer civilne zaštite nakon terenske provjere vaše nekretnine. Kako biste zatražili terensku provjeru, obratite se telefonski ili e-mailom vama najbližem Područnom uredu civilne zaštite, koji će vas uputiti u daljnje korake.

Kontakte Područnih ureda možete pronaći ovdje (pri dnu stranice).

Nakon što dobijete potvrdu Stožera civilne zaštite da vaša nekretnina ispunjava uvjete javnog poziva, ispunjeni Obrazac za prijavu uz pripadajuću dokumentaciju dostavite na Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a:

 • poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili
 • na e-mail adresu smjestaj@mup.hr.

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice.

Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Naknade

Pravo na podmirenje troškova (najma prostora i režija) ostvaruje se u slijedećim iznosima:

 • samac – 50 kuna po danu;
 • prvi član obitelji – 40 kuna po danu;
 • drugi član obitelji – 30 kuna po danu;
 • treći član obitelji – 20 kuna po danu;
 • četvrti i svaki slijedeći član obitelji – 10 kuna po danu.

Najviši iznos troškova korištenja stambene jedinice je 3.600,00 kuna mjesečno.

Nekretnina

Kako bi vaša nekretnina odgovarala Javnom pozivu, mora zadovoljiti slijedeće minimalne uvjete:

 • 30 m2 površine stambenog prostora za jednu osobu, odnosno po 5 m2 za svaku slijedeću osobu iz kućanstva;
 • stambeni prostor mora imati kuhinju i kupaonicu sa sanitarnim čvorom, treba biti opremljen potrebnim namještajem i aparatima te imati svu potrebnu komunalnu infrastrukturu.

Što dalje?

Ukoliko to već nije učinila, uputite raseljenu osobu iz Ukrajine da prijavi boravak u najbližoj policijskoj postaji.

Ukoliko je raseljenoj osobi potrebna materijalna pomoć, uputite ju da se prijavi u najbliže Društvo Hrvatskog Crvenog križa. Adresar lokalnih ispostava Crvenog križa možete pronaći ovdje.

Sve dodatne informacije o zbrinjavanju izbjeglica iz Ukrajine možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova republike Hrvatske (ovdje) te putem slijedećih kontakata: