Poziv za ideje za pilot projekt na temu: aktivno uključivanje migranata u kreiranje lokalnih integracijskih politika

16 April 2024

Sudjelovao si na SHAPE akademiji? Završila je, a ti i dalje osjećaš potrebu učiniti nešto više? Evo prilike!

Rodila se ideja za projekt u kojem bi se migranti više uključili u kreiranje lokalnih integracijskih projekata? Ovo je poziv za tebe!

Poziv za dostavu projektnih ideja

Isusovačka služba za izbjeglice kao jedan od partnera na projektu SHAPE (Sharing Actions for the Participation and Empowerment of migrant community and Local Authorites) poziva vas na dostavu svojih ideja za pilot projekt unutar kojega se stavlja naglasak na osnaživanje migranata za aktivno sudjelovanje u donošenju integracijskih politika na lokalnoj razini; direktno uključivanje migranata u kreiranje lokalne integracijske politike i/ili zagovaranje za aktivno uključivanje migranata u donošenje odluka u integracijskim procesima na lokalnoj razini.

Tko se može prijaviti?

 • Osobe sa izbjegličkom ili migrantskom pozadinom
 • Organizacije ili udruge vođene migrantima

 

Proces prijave

Prijava mora sadržavati ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate projekta te detaljan proračun. Osim toga treba navesti sudionike projekta relevantne za provedbu projekta.

Primjeri tema za prijavu:

 1. Organizacija odbora za migrante
 2. Redovni sastanci migranata i predstavnika donositelja odluka
 3. Promicanje zakonskih promjena u području integracije
 4. Održavanje edukacija za predstavnike lokalnih vlasti u području integracije
 5. Uspostava migrantske organizacije

Proces selekcije

Od poslanih prijava, odabrat će se jedan projekt prema sljedećim kriterijima:

 • socijalna relevantnost teme
 • usklađenost cilja, aktivnosti i očekivanih rezultata prema potrebama migranata
 • jasnoća, cjelovitost i kvaliteta predloženih ciljeva, aktivnosti i rezultata
 • konkretni, mjerljivi ciljevi
 • prikladnost trajanja provođenja aktivnosti u odnosu na zadani vremenski okvir
 • odabrana ciljna skupina u skladu sa projektnim prijedlogom
 • usklađenost teme pilot projekta sa projektom SHAPE
 • potencijal održivosti pilot projekta
 • potencijal za utjecaj na donositelje odluka, općina
 • kvaliteta aktivnosti za daljnje širenje rezultata

Prema poslanim prijedlozima, odabrat će se jedan, koji će se provesti do kraja SHAPE projekta, uz skalu za bodovanje, u skladu sa spomenutim kriterijima.

Trajanje pilot projekta

Odabrani projekt provodit će se u razdoblju od 5.5 mjeseci (od 15.lipnja do kraja studenog 2023.).

Isusovačka služba za izbjeglice bit će prisutna u svojstvu mentora u procesu prijave projekata kao i implementacije izabranog projekta.

 

Financiranje

Odabrani projekt financirat će se ukupnim iznosom do 15.000 €.

Upravljanje proračunom isključivo je odgovornost Isusovačke službe za izbjeglice.

Nije moguće sredstva za projekt isplatiti direktno prijavitelju.

 

Odobrenje

Podnositelji će biti obaviješteni o rezultatu svoje prijave do 10. lipnja 2023.

 

Kontakt osoba za dostavu projektnih prijedloga

Dajana Toumeh Ravlija

Isusovačka služba za izbjeglice Hrvatska

Socijalna radnica i projektna koordinatorica

Telefon: +385991901659

E-mail: dajana.ravlija@jrs.net

 

Informacije o SHAPE projektu

Projekt SHAPE je međunarodni projekt, financiran od strane Europskog fonda AMIF (Transnational Actions on Asylum, Migration and Integration), a koji okuplja organizacije iz Njemačke, Francuske, Portugala, Mađarske, Italije i Hrvatske.

Projekt SHAPE ima za cilj poticati sudjelovanje ljudi s migrantskim podrijetlom u demokratskim procesima te u osmišljavanju i provedbi integracijskih politika na lokalnim, nacionalnoj i europskoj razini.

Integracijske politike skrojene prema potrebama državljana trećih zemalja ne mogu se izgraditi bez izravnog uključivanja ljudi i zajednica s migrantskim podrijetlom. Čak i danas, te zajednice ulažu velike napore kako bi pronašle prostor i alate da budu aktivni dio društveno-političkih promjena.

Projekt SHAPE planira realizirati pet oblika akcija u pet zemalja, posvećenih različitim područjima (stanovanje, rad, obrazovanje, zdravstvo i ravnopravnost spolova), izravno uključiti u osposobljavanje najmanje 1000 građana iz trećih zemalja ili migracionog podrijetla te osnažiti najmanje 200 gradskih uprava.

 

Koordinator: ALDA – ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE

Projektni partneri: Općine Lousada and Stuttgart; WeWorld, Fondation Artmisszio (Mađarska), RightChallenge (Portugal), Isusovačka služba za izbjeglice, LAKA (Njemačka); CONNGI association – National Coordination of New Italian Generations.

Općine Milano i Bologna, organizacija Cittàmondo (MI) i općina Budimpešta (dio EUROCITIES mreže) će također sudjelovati u projektu.