Posjet nuncija Giorgia Lingue Tranzitnom punktu u Rijeci

16 April 2024

Zajednička fotografija na Tranzitnom punktu u Rijeci

U petak, 15. rujna, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, Giorgio Lingua, u pratnji p. Sebastijana Šujevića, provincijala Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, posjetio je Tranzitni punkt za migrante u Rijeci. O radu samog Punkta i situaciji s korisnicima, upoznali su ih predstavnici našeg ureda i Caritasa Riječke nadbiskupije gdje zajedničkim snagama gotovo godinu dana koordiniramo radom Punkta.

Tranzitni punkt u Rijeci jedini je prihvatni centar za migrante u Hrvatskoj kojeg vode udruge civilnoga društva, odnosno crkvene ustanove. S više od 80 volontera, pruža humanitarnu pomoć mnogobrojnim migrantima koji u potrazi za boljim i sigurnijim životom, prolaze kroz Rijeku.

Kratak odmor u šatoru, topli ljudski razgovor uz kuhani obrok je prilika da se iskaže blizina, sačuva dostojanstvo, ruše predrasude i gradi društvo mira i dijaloga. U vremenu kada ponovno velik broj migranata prolazi kroz našu i druge zemlje, ovaj Punkt pokazuje kako imamo volje i mogućnosti zbrinuti ih na dostojanstven način.

Svakodnevno su volonteri i djelatnici Caritasa i našeg ureda prisutni na Tranzitnom punktu kako bi omogućili hranu, higijenu, odjeću i obuću korisnicima Tranzitnog punkta. U gotovo godinu dana postojanja Punkta, kroz njega su prošle stotine pojedinaca i obitelji, te nije zabilježen niti jedan slučaj kršenja javnog reda i mira.

Nuncij Lingua podržao je rad Punkta, te pohvalio dobre uvjete, predanost i požrtvovnost volontera. Uz želju da ovakvih inicijativa bude još i više, a potrebe za humanitarnim odgovorima sve manje, uključio je rad, korisnike, djelatnike i volontere u svoje molitve.