Objavljeno polugodišnje izvješće o radu JRS-a u Jugoistočnoj Europi

11 August 2021|JRS SEE

Isusovačka služba za izbjeglice u jugoistočnoj Europi dio je JRS International, neprofitne humanitarne organizacije čija je misija pratiti, služiti i zagovarati prava izbjeglica i drugih prisilno raseljenih osoba. JRS je osnovan 1980. godine, a u našoj regiji prisutan je od 1993. godine, a trenutno pokriva Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju i Kosovo. Pred vama je novo izvješće o našem djelovanju u razdoblju od siječnja do lipnja 2021. godine.

Prema isusovačkom načinu postupanja, koji naglašava inkulturaciju i prilagodbu lokalnom kontekstu, ali i pragmatičan i učinkovit način suočavanja s izazovima, nastojimo djelovati na isti način. Prilagodili smo se i nastavljamo prilagođavati situacijama i potrebama u pojedinim zemljama, te nastojimo na najkonkretniji način služiti potrebama korisnika, a preduvjet je dobro poznavanje njihove situacije.

Iako su zemlje u našoj regiji dio iste, takozvane balkanske rute, u svakoj od njih postoje različiti aspekti koje tek treba razviti, a gdje se JRS, opet prema isusovačkom nadahnuću – nalazi na granici, osjeća se pozvanim dati svoj doprinos. Zato, kako se vidi iz ovog izvješća, djelujemo na različite načine: od pružanja pomoći izbjeglicama u izbjegličkim kampovima ili izvan njih, zagovaranja tražitelja azila, pomaganja osobama u detencijskim centrima, do brige za sveobuhvatnu i brzu integraciju u naša društva. Kontekst u kojem radimo je dinamičan i izazovan, ali nastavljamo nastojati živjeti u skladu s vizijom univerzalnog bratstva, koju su predložili papa Franjo i naš utemeljitelj Pedro Arrupe.

Pročitajte Polugodišnje izvješće o radu JRS-a u Jugoistočnoj Europi