Novi pilot projekt JRS-a: Osnaživanje kapaciteta župnih zajednica za integraciju izbjeglica

18 March 2022|JRS - Isusovačka služba za izbjeglice

U siječnju 2022. Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) je u suradnji te na poticaj UNHCR-a, UN-ove agencije za izbjeglice, pokrenula pilot projekt “Osnaživanje kapaciteta župnih zajednica za integraciju izbjeglica”.   

Ovim projektom nastojat će se pronaći učinkovit model uključivanja lokalnih katoličkih župnih zajednica u proces integracije osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo. 

Ideja projekta nastala je kao rezultat razgovora između UNHCR-a i Svete Stolice 2021. godine, na kojima je identificirano nekoliko područja suradnje, odnosno mogućnosti uključivanja katoličkih organizacija i lokalnih župnih zajednica u pomoć prisilno raseljenim osobama. U suradnji sa Isusovačkom službom za izbjeglice utvrđena su dva područja na kojima će se nastojati postići napredak: 

  1. povezivanje humanitarne djelatnosti s održivim modelima uključivanja; 
  1. promjena dominantnog narativa te borba protiv stereotipa i rasizma u lokalnim zajednicama. 

Mnoge katoličke župne zajednice posjeduju uhodane humanitarne strukture te mnogo iskustva u pomoći potrebitima i ranjivima. Ovim projektom željeli bismo te postojeće kapacitete osnažiti i usmjeriti ka boljoj integraciji izbjeglica u hrvatsko društvo.  

Nadalje, u hrvatskom društvu često je prisutna negativna slika migranata, koje se ponekad gleda s nepovjerenjem ili čak strahom. Stoga se drugo područje na kome ovaj projekt nastoji postići napredak sastoji u borbi protiv, često neosnovanih, stereotipa. 

Isusovačka služba za izbjeglice, kao katolička organizacija koja u Republici Hrvatskoj već gotovo 30 godina aktivno radi na pomoći izbjeglicama i prisilno raseljenim osobama, djelovat će kao posrednik i savjetnik u ovim nastojanjima. Organiziranjem niza edukacija, susreta i događanja vezanih uz posebne prigode, pripadnike župnih zajednica nastojat će se osvijestiti o nužnosti kvalitetne integracije migranata te ih potaći da postojeće župne strukture iskoriste u ovu svrhu. 

Uključivanje izbjeglica u svakodnevni život lokalnih zajednica omogućuje im da budu aktivni sudionici društva, koji će svojim znanjem i iskustvima obogatiti kako zajednicu u kojoj žive, tako i društvo u cjelini. S obzirom da je katoličanstvo prevladavajuće vjersko opredjeljenje u Republici Hrvatskoj, smatramo posebno važnim katoličke župne zajednice osvijestiti o problemu prisilnih migracija te ih potaći da svoje postojeće strukture stave u službu pružanja podrške osobama pod međunarodnom zaštitom. 

Kako se radi o pilot projektu, za provedbu će biti odabrane dvije župne zajednice u gradu Zagrebu. Namjera je da nakon uspješne provedbe projekta, ove zajednice posluže kao primjeri dobre prakse te modeli koje će se u budućnosti primjenjivati i u drugim župama u Republici Hrvatskoj.  

Partneri na projektu su Isusovačka služba za izbjeglice i UNHCR Hrvatska, a vrijeme provedbe je od siječnja do prosinca 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 133.000,00kn. 

Očekivani rezultati: 

  • Razvijen model župne podrške u integraciji te utvrđeni koraci koji se mogu ponoviti u drugim župama 
  • Unaprijeđen i proširen sustav podrške korisnicima međunarodne zaštite te olakšan pristup državnim službama 
  • Osnaženi i unaprijeđeni kapaciteti župnih zajednica za podršku u integraciji 
  • Poboljšana negativna percepcija korisnika međunarodne zaštite u hrvatskom društvu 
  • Izmijenjen dominantan stav prema migracijama: sa sigurnosnog pitanja prema većoj osjetljivosti prema ranjivima i marginaliziranima; sa alijenacije prema većoj empatiji

 

Ova objava nastala je uz podršku Ureda visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR). Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Isusovačke službe za izbjeglice te ni na koji način ne odražava stajališta UNHCR-a.