JRS ZAPOŠLJAVA

30 May 2024

Opis posla

Financijski i projektni administrator/ica pomaže voditelju ureda i timu JRS-a u predlaganju i provedbi nacionalnih strategija. Financijski i projektni administrator/ica imat će posebne odgovornosti u pogledu financijskog dijela provedbe i kontrole projekata JRS-a kroz sudjelovanje u njihovu osmišljavanju, praćenju provedbe, zatvaranju i reviziji projekata.
Kandidat/kinja treba imati analitičke vještine i pokazivati kreativnost u načinu razmišljanja, razumjeti i prihvaćati poslanje i način rada JRS-a. Koordinator/ica mora blisko surađivati s ostalim članicama i članovima tima JRS-a, kao i s timovima ostalih nacionalnih ureda JRS-a u radu na ostvarivanju zajedničke misije i vizije.
Kandidat/kinja dolazi s dobrim vještinama komunikacije i razumijevanjem rada u timskom okruženju, ima razvijenu empatiju i aktivno se zauzima za interes društveno marginaliziranih osoba.
Ključne odgovornosti
Financijski i projektni administrator/ica za svoj rad odgovara i izvješćuje voditelja ureda JRS-a, a biti će odgovoran/na za sljedeće zadaće:
Računovodstvo i financije:
– odgovoran/na za financijske i analitičke računovodstvene sustave JRS-a, uključujući upravljanje financijama, upravljanje računima, bankovne transakcije, plaćanja i slične poslove
– konsolidirati i izraditi tromjesečna interna proračunska i stvarna izvješća s objašnjenjima o temeljnom i programskom proračunu te tromjesečnim računima za potrebe voditelja ureda
– odgovoran/na za pripremu proračuna i godišnjeg zatvaranja financijskih izvještaja, uključujući potpunu reviziju jamstava od strane ovlaštenih javnih ili projektnih revizora
– računovodstvo i praćenje zajedničkih projekata JRS-a u bliskoj suradnji s uredima zemalja JRS-a (međunarodni, europski, regionalni) i drugim uključenim partnerima
– pregledavati privremena i završna financijska izvješća ureda zemalja JRS-a u okviru zajedničkih projekata, uključujući provjeru potrebnih popratnih dokumenata u skladu sa zahtjevima donatora
– izdavati pravovremena financijska izvješća u bliskoj suradnji s projektnim timovima JRS-a, kao i agencijama za financiranje u skladu sa sklopljenim sporazumima i ugovorima – ocijeniti provedbu financijskih politika i postupaka JRS-a (uključujući nabavu) i preporučiti poboljšanja
Administracija i ljudski potencijali:
– odgovoran/na za pripremu svih računovodstvenih i financijsko-administrativnih postupaka propisanih hrvatskim zakonodavstvom i u suradnji s ovlaštenim računovodstvenim servisom
– odgovoran/na za računovodstveni i financijsko-administrativni dio praćenja radnog opterećenja osoblja, obračuna plaća, ugovora i osiguranja za osoblje, volontere i vanjske suradnike
– pripremanje i arhiviranje dokumenata i elektroničkih podataka te osiguravanje sigurne pohrane u skladu s GDPR-om – sudjelovanje u nabavci opreme i redovitog uredskog materijala
– izrada proračuna i administrativna potpora sastancima
– odgovaranje na opće upite telefonom ili poštom, kao dio uredskog tima
Vrsta posla: Na određeno vrijeme

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine:

Kandidat/kinja će zadovoljiti sljedeća neophodna iskustva, vještine, znanja i sposobnosti:

– dozvola za rad u Republici Hrvatskoj
– poželjno prethodno praktično znanje iz područja računovodstva, financija i poslovne administracije
– dokazano iskustvo i materijalno razumijevanje proračuna, računovodstva i izvještavanja nevladinih organizacija
– stručnost i kompetencije u upravljanju financijskim i komunikacijskim softverom
– dokazano iskustvo u upravljanju privatnim i javnim bespovratnim sredstvima, s posebnim naglaskom na bespovratnim sredstvima koje financira EU
– poznavanje i sposobnost rada u donatorskom okruženju i u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka – sposobnost učinkovitog rada u međukulturnom okruženju s multinacionalnim osobljem
– dobre interpersonalne, komunikacijske i prezentacijske vještine
– pozitivan, konstruktivan stav prema suočavanju s izazovima, rješavanju problema i prepoznavanju prilika – mogućnost istovremenog upravljanja i rada na nekoliko zadataka u uredskom okruženju i ispunjavanju rokova
– dostupnost putovanja u urede zemalja u Europi
Temeljne vrijednosti i etika
– entuzijazam za misiju JRS-a i spremnost na zagovaranje na temelju misije, vizije i programskih ciljeva JRS-a
– visok osobni integritet i poštenje
– poželjno je prethodno iskustvo u radu s izbjeglicama, migrantima ili ranjivim društvenim skupinama
– poželjno prethodno iskustvo u radu s vjerskom organizacijama i snalaženje u kontekstu međukulturalne različitosti
Stručna sprema: Srednja stručna sprema
Vozačka dozvola: B
Digitalne vještine: Word, Excel, internet, MS SharePoint Server
Jezik: Engleski (B2)
Minimalno radno iskustvo: 1-3

Poslodavac ti nudi

– financijski i projektni administrator/ica mjesto je s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
– nudimo ugovor na 12 mjeseci s šestomjesečnim probnim rokom, koji će eventualno prerasti u ugovor neodređenog trajanja. Svi ostali uvjeti i dodatne pogodnosti regulirane su u skladu s hrvatskim zakonima.
Kako se prijaviti? Svi zainteresirani kandidati/kinje trebaju dostaviti svoj životopis i kratko motivacijsko pismo (ne dulje od 800 riječi) napisano na hrvatskom jeziku putem linka za prijavu, uključujući vaše ime i prezime, odnosno kontakt podatke. Krajnji rok za zaprimanje prijava je 4. svibnja 2024. godine, nakon čega će biti proveden eliminacijski odabir na temelju praktičnog zadatka, a kandidati/kinje koji/e uspješno riješe praktičnu provjeru biti će pozvane na razgovor.
Prijavi se OVDJE