Jezično obrazovanje kao podrška kvalitetnoj integraciji izbjeglica

16 April 2024|JRS - Isusovačka služba za izbjeglice

Višegodišnji proces dobivanja hrvatskog državljanstva započinje odobravanjem azila, kao prvim korakom, kojim se osobi tražitelju odobrava ostanak. Sljedeći korak je traženje dozvole stalnog boravka što je moguće nakon pet godina, s uvjetom da osoba posjeduje certifikat o položenoj B1 razini hrvatskog jezika.

Iskustvo u radu je pokazalo kako većina izbjeglica u pet godina nauči hrvatski jezik bolje ili lošije, dovoljno za sporazumijevanje u svakodnevnoj komunikaciji, ali zapravo ne poznaju u dovoljnoj mjeri gramatiku da bi bili sposobni položiti zahtijevanu B1 razinu. Bili smo svjesni te poteškoće, kada smo u veljači u Isusovačkoj službi za izbjeglice pokretali tečaj za polaganje B1 razine hrvatskog jezika. Sada smo posebno radosni i ponosni, jer je nakon 70 sati rada s profesoricom Irenom grupa od deset ljudi izašla na ispit u za to certificiranoj školi jezika i svih desetero su ga uspješno položili.

Kroz period tečaja u Centru za integraciju – SOL, imali smo privilegiju izbliza svjedočiti njihovom napretku, ali i zajedno provoditi vrijeme pauza i druženja. Zahvalni smo volonterima koji su usporedno individualno radili s onima koji su krenuvši sa slabijim predznanjem trebali uložiti dodatan napor kako bi nadoknadili zaostatke. U učenje su kontinuirano ulagali velik trud koji se na kraju isplatio na ispitu. Bio je to uspjeh koji je trebalo zajednički proslaviti i okupiti se na svečanoj dodjeli diploma.

Tečajevi jezika i izlazak na službeni ispit u Hrvatskoj nisu besplatni. Naprotiv, možemo reći kako su cjenovno nepristupačni jer zajedno mogu koštati i više od 850 EUR. U Isusovačkoj službi za izbjeglice želja nam je osvijestiti javnost i donositelje odluka za poteškoće u integraciji naših novih susjeda, od kojih je, smatramo, najveća prepreka upravo hrvatski jezik. Dok pozivamo donositelje odluka da Hrvatska uloži više napora kako bi migrantima omogućila održiv i dostupan model pristupa kvalitetnom jezičnom obrazovanju, ne želimo samo predlagati i čekati dok se sustav ne unaprijedi. Stoga smo krajem ožujka pokrenuli i tečajeve A1 i A2 razine za koje se ponovno pokazala veća potreba no što možemo zadovoljiti.

Jezični tečajevi dio su projekta „MUZA – migranti u zajednici“ koji JRS provodi uz potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH s ciljem kvalitetnijeg socijalnog uključivanja, jačanja kapaciteta i poboljšanja društveno-ekonomske situacije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom te društveno-ekonomsko-kulturnog razvoja društva i sustava integracije.