Isusovačka služba za izbjeglice i župa sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci u zajedničkom procesu učenja o boljoj integraciji migranata

16 April 2024|JRS - Isusovačka služba za izbjeglice

Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) je u petak 27.5. posjetila župu sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci. U ozračju zajednice, župljanima su kroz primjere dobre prakse predstavljeni povijest i rad JRS-a, te konkretizacija želje pape Franje da se u rad s migrantima uključi što više katoličkih zajednica.

Naime, u razgovorima između UNHCR-a i Svete Stolice 2021. godine, identificirano je nekoliko područja uključivanja katoličkih organizacija i lokalnih župnih zajednica u pomoć prisilno raseljenim osobama. Primjenom  u hrvatskom kontekstu nastala je ideja za pokretanje pilot projekta “Osnaživanje kapaciteta župnih zajednica za integraciju izbjeglica”.

Kako je među okupljenima iskazan veliki interes za upoznavanjem migranata i njihovih životnih priča, prirodno se po završetku predstavljanja nastavilo razgovarati o nekom budućem susretu i načinu na koji bi mogao biti organiziran. Zatim su u manjoj grupi pastoralni vijećnici predstavili rad župe i predložili brojne aktivnosti u koje bi se mogli uključiti i migranti bez obzira na vjeroispovijest.

Pretpostavka projekta, koju ovo ograničeno iskustvo podupire, jest kako mnoge katoličke župne zajednice već posjeduju uhodane humanitarne strukture te mnogo vrijednog iskustva u pomoći potrebitima i ranjivima. Ovim projektom željeli bismo te postojeće kapacitete osnažiti i usmjeriti ka boljoj integraciji izbjeglica u hrvatsko društvo.

Kako se radi o pilot projektu, za provedbu su odabrane dvije velike zagrebačke župne zajednice, na Trešnjevci i u Stenjevcu. Namjera je da nakon zajedničkog procesa učenja, ove zajednice posluže kao primjeri dobre prakse te modeli koje će se u budućnosti moći nadograđivati, prilagođavati lokalnom kontekstu, te primjenjivati i u drugim župama.