Empowerment for Employment

“Empowerment for Employment” je projekt Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) u suradnji s UNHCR-om, a započeo je u ožujku 2023. godine. Do kraja ove godine JRS će provoditi projekt u skladu s UNHCR-ovom Strategijom 2023 i poduprijet će napore UNHCR-a u postizanju planiranih ciljeva koji uključuju jačanje kapaciteta lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i partnera iz privatnog sektora za uključivanje izbjeglica na tržište rada.

Glavni cilj projekta je podržati zapošljavanje izbjeglica kroz zagovaranje poboljšanja postojećeg sustava za njihovo uključivanje na tržište rada kao i kroz izravnu potporu izbjeglicama za prevladavanje postojećih poteškoća tijekom tog procesa.

Cilj će se postići kroz:

  • pružanje tečajeva hrvatskog jezika za izbjeglice kako bi se umanjio problem jezične barijere koji ometa pristup zapošljavanju
  • pružanje psihosocijalne podrške za osnaživanje i lakšu integraciju izbjeglica u novo radno okruženje
  • prekvalifikacija izbjeglica kako bi se adekvatno odgovorilo na njihove potrebe i potrebe tržišta rada
  • povezivanje potencijalnih poslodavaca i izbjeglica
  • poticanje stvaranja inkluzivnog društva