TrAZILica

TrAZILica – socijalna inkluzija i jačanje konkurentnosti azilanata na tržištu rada u RH, Ožujak 2019. – rujan 2020 .; ESF – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Od 28. ožujka 2019. do 28. rujna 2020. ujedinjeni partnerskim odnosom i vizijom, Isusovačka služba za izbjeglice (nositelj projekta) i Pučko otvoreno učilište Zagreb (partner na projektu) proveli su zajednički projekt „TrAZILica – socijalna inkluzija i jačanje konkurentnosti azilanata na tržištu rada u RH“, financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ideja i ciljevi: Ovim se projektom pruža podrška, edukacija i integracija u društvo i na tržište rada osobama koje u Republici Hrvatskoj imaju izbjeglički status, čime se istovremeno odgovara i na trenutnu potrebu tržišta za ciljano osposobljenom radnom snagom sukladno deficitarnim zanimanjima. Ovaj projekt njeguje uključivost, odražava zajedničku želju JRS-a i POU-a za kreiranjem suvremenog, solidarnog, uključivog te ekonomski, demografski i socijalno održivog društva koje, odgovarajući na potrebe i poštujući prava socijalno marginaliziranih skupina te otvarajući put njihovom osamostaljivanju i osposobljavanju, istovremeno nastoji graditi dugoročnu perspektivu napretka hrvatskog društva u cjelini. Važnost i nužnost ovakvog projekta promatramo kroz trenutnu društveno–ekonomsku situaciju u kojoj je nužno migracije, kao najveći izazov sadašnjice, promatrati kao mogući dobitak i doprinos, ukoliko upravo na ovakve konkretne i dokazano isplative načine pružamo podršku te promičemo integraciju i uključivost. Ovaj projekt doprinosi poticanju društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, te može poslužiti kao putokaz i ponuditi neka rješenja za otvorena pitanja s kojima se tržištre rada i sustav integracije stranih radnika danas suočavaju. Pritom JRS i POU mogu ponuditi bogato stručno znanje, iskustvo i već uhodanu sinergiju kojom već neko vrijeme uspješno zajednički djeluju na ovom području. U projekt je uključena 131 nezaposlena osoba u statusu izbjeglice, uključujući dugotrajno nezaposlene, od toga 55 žena.  Od 131 uključene osobe tijekom provedbe projekta: 43 su napustile područje Republike Hrvatske te nema podataka o statusu na tržištu rada u drugim zemljama EU ili eventualnom nastavku obrazovanja i statusu općenito (32,82%); 33 su zaposlene (25,19%); 3 su nastavile s obrazovanjem (2,29%); 1 osoba je preminula; 51 osoba traži posao (38,93%). 51 osoba (od toga 15 žena = 29,41%)  uključila se u verificirane programe osposobljavanja. 36 osoba od 51 uključene (76,47%) završilo je i dobilo uvjerenja o završenom osposobljavanju (1 osoba čak i 2 programa), od toga 12 žena.  Od 36 osoba koje su završile programe zaposleno je 20 osoba (51,28%) (od toga 4 žene).  Od 15 osoba koje su odustale tijekom provedbe programa osposobljavanja 4 su napustile područje RH (od toga 1 žena), 1 je nastavila školovanje (1 žena), 4 su zaposlene (svi muškarci).

Rezultati projekta TrAZILica i završna publikacija: https://online.fliphtml5.com/uyfmy/kygr/#p=1