SHAPE

SHAPE -SHaring Actions for Participation and Empowerment of migrant communities and LAs

Projekt SHAPE – SHAring Actions for the Participation and Empowerment of migrant community and Local Authorities

Projekt SHAPE novi je međunarodni projekt, financiran od strane Europskog fonda AMIF (Transnational Actions on Asylum, Migration and Integration), a koji okuplja organizacije iz Njemačke, Francuske, Portugala, Mađarske, Italije i Hrvatske. Hrvatsku ima čast na projektu predstavljati Isusovačka služba za izbjeglice.

Projekt SHAPE ima za cilj poticati sudjelovanje ljudi s migrantskim podrijetlom u demokratskim procesima te u osmišljavanju i provedbi integracijskih politika na lokalnim, nacionalnoj i europskoj razini.

Integracijske politike skrojene prema potrebama državljana trećih zemalja ne mogu se izgraditi bez izravnog uključivanja ljudi i zajednica s migrantskim podrijetlom. Čak i danas, te zajednice ulažu velike napore kako bi pronašle prostor i alate da budu aktivni dio društveno-političkih promjena.

Projekt SHAPE – SHAring Actions for the Participation and Empowerment of migrant community and Local Authorities ima sljedeće ciljeve: 

  • Ojačati politike integracije i promicati dijalog između lokalnih vlasti i migrantskih zajednica
  • Okupiti građane s migracijskim podrijetlom, lokalne vlasti i donositelje politika radi zajedničkog osmišljavanja pilot projekata usmjerenih na pokretanje procesa sudjelovanja na lokalnoj razini, dok u isto vrijeme stvara strukturiranu i formaliziranu metodu savjetovanja za lokalne politike u različitim područjima
  • Podići svijest građana u Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj i Portugalu o pozitivnom doprinosu zajednica migranata društvima EU-a.

Akcija je usmjerena na 3 države, tzv. pogranične države Italiju, Mađarsku i Hrvatsku, gdje se stavovi javnosti čine posebno negativnim prema migrantima i 2 vodeće države po pitanju sudjelovanja migranata u demokratskom procesu, Njemačku i Portugal.

Projekt traje 24 mjeseca (od siječnja 2022. do prosinca 2023.) i u njemu sudjeluju kao partneri:

  • Općine Lousada i Stuttgart
  • ALDA – the European Association for Local Democracy
  • 5 nevladinih organizacija: WeWorld, Fondation Artmisszio (Mađarska), RightChallenge (Portugal), Isusovačka služba za izbjeglice (Hrvatska), LAKA (Njemačka)
  • Udruga CONNGI – Nacionalna koordinacija novih talijanskih generacija

Uz partnere, općine Milano i Bologna, udruga Cittàmondo (MI) i Općina Budimpešta (dio mreže Eurocities) također će sudjelovati u projektu.

Projekt SHAPE planira realizirati pet oblika akcija u pet zemalja, posvećenih različitim područjima (stanovanje, rad, obrazovanje, zdravstvo i ravnopravnost spolova), izravno uključiti u osposobljavanje najmanje 1000 građana iz trećih zemalja ili migracionog podrijetla te osnažiti najmanje 200 gradskih uprava.

Kako bi uključio i podržao zajednice s migracijskim podrijetlom i lokalne vlasti, projekt SHAPE je dizajnirao i strukturirao SHAPE akademiju: međunarodni tečaj posvećen izgradnji kapaciteta za stjecanje znanja o dizajnu i provedbi politika integracije i povezanih politika na lokalnom, nacionalnoj razini i razini EU-a, kroz profesionalne  vještine za jačanje, podršku i davanje glasa zajednicama migranata u demokratskim procesima te u osmišljavanju i provedbi integracijskih politika.

SHAPE također ima za cilj uključiti mlađe generacije i da bi se to postiglo, izradit će se web-serija koja će uključivati ​​građane s migrantskim podrijetlom i građane EU-a, s krajnjim ciljem komuniciranja zanimljivim i suvremenim jezikom o potrebi za aktivnim sudjelovanjem migranata u definiranje, planiranje i provedba integracijskih politika.