Prihvatilište za tražitelje azila

Do ožujka 2020: Isusovačka služba za izbjeglice – JRS, u suradnji s UNICEF-om Hrvatska, svakodnevno u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu djeluje u prostoru zamišljenom kao sigurno mjesto za djecu tražitelje azila.

Stručni djelatnici, prevoditelji i kulturalni medijatori djeluju na način kojim se djeci pruža zaštićeno okruženje u kojemu mogu sudjelovati u različitim organiziranim aktivnostima. Aktivnosti obuhvaćaju edukativne, psihosocijalne, kreativne i sportske programe, čime se djeci izbjeglicama pruža podrška razvoja tijekom i neposredno nakon krizne situacije koju su proživjela na svom izbjegličkom putu. Mjesto je to i međukulturalne integracije gdje djeca razvijaju suradnju i socijalne vještine s djecom različitih kulturoloških pozadina. Sve se aktivnosti prilagođavaju potrebama djece, a poseban je naglasak na jačanju osjećaja sigurnosti i samopouzdanja. Mjesto je ispunjeno smijehom, igrom, pjesmom i razgovorima te brojnim aktivnostima koje na djecu izbjeglice djeluju poticajno i ozdravljujuće, pri čemu se dodatna podrška pruža i samim roditeljima. Život u Prihvatilištu za tražitelje azila za mnoge obitelji, a posebice za djecu, daleko je od konačne sigurnosti i zaštite. Vrijeme je to čekanja, privremenog boravka, u kojemu često nedostaje i mira i privatnosti. Čekanje na konačnu odluku o dobivanju ili uskraćivanju međunarodne zaštite mnogim je izbjegličkim obiteljima vrlo stresno razdoblje, u kojemu se nose s proživljenim traumama i čekaju odluku koja bi za njih mogla značiti konačan početak novog života – nimalo lakog, no ipak sigurnog. U Isusovačkoj službi za izbjeglice stoga posebno ističu rad sa djecom i ženama, kao najugroženijim skupinama među izbjeglicama, koji se nerijetko i u samom Prihvatilištu za tražitelje azila susreću s neugodnostima i nesigurnošću. Provodi se i posebno osmišljen program za žene tražiteljice azila, posebno s ciljem prepoznavanja i spriječavanja rodno uvjetovanog nasilja, programi besplatne pravne pomoći, integracijske aktivnosti te izleti.

Nakon ožujka 2020.: Isusovačka služba za izbjeglice provodila je u prethodnom razdoblju projekt Sigurnog mjesta za djecu u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu. Njegov je glavni cilj pružiti sigurno mjesto za djecu gdje ona mogu sudjelovati u različitim organiziranim aktivnostima. Svrha projekta bila je pružiti djeci zaštićeno i poticajno okruženje za vrijeme ili nakon krizne situacije u kojemu mogu dobiti potrebnu podršku i sigurnost. Aktivnosti koje su se provodile obuhvaćale su edukativne, psihosocijalne, kreativne i sportske programe kojima se poticao dječji razvoj u zdravom okruženju. Ovakav prostor predstavlja inkluzivno i nediskriminirajuće mjesto međukulturalne integracije gdje djeca razvijaju suradnju i socijalne vještine s djecom različitih kulturoloških pozadina. Sve su se aktivnosti prilagođavale potrebama i interesima djece, a poseban je naglasak bio na jačanju osjećaja sigurnosti i samopouzdanja. U projektu je ukupno sudjelovalo preko 250 djece u dobi od 0 – 18 godina, a većina je djece bila u dobi od 3-9 godina. Najčešće su dolazili iz zemalja kao što su Irak, Iran, Sirija i Afganistan te pričali arapskim, farsi ili kurdskim jezikom. Njihove su obitelji po strukturi najčešće bile višečlane – roditelji s troje ili više djece ili pak izuzetno mladi roditelji s bebama, objašnjavaju autorice. Zbog globalne pandemije novog koronavirusa program rada Isusovačke službe za izbjeglice s djecom u Prihvatilištu privremeno je, sukladno epidemiološkim važećim mjerama, nažalost suspendiran do poboljšanja epidemiološke situacije. Stoga su djelatnice JRS izdale Priručnik za rad s djecom izbjeglicama, nastao iz želje stručnih suradnica Isusovačke službe za izbjeglice da podijele svoje iskustvo rada s djecom izbjeglicama u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu, te da stečena vrijedna praktična znanja i vještine povežu sa stručnim teorijskim znanjima – kako bi prikazale cjelovitu sliku rada s djecom izbjeglicama i maloljetnicima bez pratnje.

Autorice priručnika su Petra Žukina, Mia Kevo i Sandra Špoljarić, a dostupan je i u on-line verziji na hrvatskom: https://online.fliphtml5.com/uyfmy/znst/ i engleskom jeziku: https://online.fliphtml5.com/uyfmy/vjhd/ .