MUZA – Migranti U Zajednici

Projekt pod nazivom MUZA – Migranti U Zajednici podržalo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH, a provodit će se u sljedeće dvije godine.

Isusovačka služba za izbjeglice u Hrvatskoj započela je u rujnu 2021. provedbu još jednog integracijskog projekta kojim će djelovati u području smanjenja i prevencije socijalne isključenosti te socijalnog uključivanja i integracije izbjeglica na području Zagreba, Karlovca, Duge Rese i Velike Gorice. Projekt pod nazivom MUZA – Migranti U Zajednici podržalo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH, a provodit će se u sljedeće dvije godine.

Isusovačka služba za izbjeglice već 27 godina u Republici Hrvatskoj aktivno djeluje na području izbjeglištva i prisilnih migracija, brinući se za zaštitu potreba i prava izbjeglica, prognanika i drugih prisilno raseljenih osoba koje su iz svog mjesta boravka morali pobjeći pred ratom ili progonom. Posljednjih 9 godina usmjereni su na rad s tražiteljima međunarodne zaštite, strance kojima je odobrena međunarodna zaštita (azil i supsidijarna zaštita) te strance kojima je ograničena sloboda kretanja. Svojim dugogodišnjim radom u ovom području upoznati su s postupcima odobrenja međunarodne zaštite u pogledu pravnih pitanja i problema s kojima se ova društvena skupina susreće.

Cilj projekta MUZA je doprinijeti kvalitetnom socijalnom uključivanju, jačanju kapaciteta te poboljšanju društveno-ekonomske situacije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u RH te društveno-ekonomsko-kulturnom razvoju društva i sustava integracije u RH.

Ciljanim i kontinuiranim aktivnostima projekta te praćenjem i pružanjem podrške, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom i njihove obitelji bit će osnažene u procesu njihovog osamostaljenja i neovisnosti kako bi se uspješno uključili u hrvatsko društvo. Istovremeno će se obuhvatiti i lokalne zajednice, važni akteri u procesu integracije iz vladinog i nevladinog sektora na čijoj suradnji počiva uspješno provođenje koraka u integraciji, mediji i šira javnost – koji će se senzibilizirati i informirati o njihovoj ulozi i odgovornosti koju ona nosi u procesu integracije i građenju inkluzivnog društva dobrodošlice i prihvaćanja. Projekt želi graditi sustav koji će suradnički uključiti osobe pod međunarodnom zaštitom i građane RH u pronalaženje samoodrživih modela društvene podrške, kulturalne razmjene, socijalnog mentorstva, dijeljenja vještina, organiziranja zajedničkih akcija i sličnih aktivnosti.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ovog projekta rezultirat će osposobljenošću i osnaženošću korisnika za samostalno funkcioniranje u hrvatskom društvu, bit će upoznati sa svojim pravima i obvezama u hrvatskom kontekstu. Krajnji cilj je usvajanje jezika, koje otvara vrata zaposlenju i rasterećenju institucija socijalne skrbi. Posljedično, inkluzijom izbjeglica, društvo kao takvo napreduje i raste, osnažuje se lokalna zajednica u vidu ekonomske moći, obrazuju se žitelji lokalne zajednice i uče suživotu s osobama iz različitog kulturnog kruga. Uključivanjem korisnika u svakodnevni život lokalnih sredina, osigurava se prostor za kulturalnu razmjenu, gdje korisnici nisu samo pasivni primatelji usluga već aktivni sudionici društva kojemu i sami pružaju vrijednosti, doprinos, posebnosti, obogaćujući tako društvo u cjelini. Poticanje pozitivnog i uključivog medijskog prostora otvara mogućnost participacije i stvaranja sadržaja od samih korisnika, čime ih se dodatno osnažuje, ukazuje na njihovu vrijednost, prava, mogućnosti, te se njihova prisutnost promatra kao društveni doprinos i dobitak.

S obzirom na situaciju u RH i nedostatak radne snage, potkapacitiranosti državnog aparata, djelatnici Isusovačke službe za izbjeglice intenzivno će putem profesionalne orijentacije usmjeravati korisnike prema deficitarnim zanimanjima i raditi na njihovoj prekvalifikaciji kako bi se popunila radna mjesta za koje nedostaje kvalificirani kadar te samim korisnicima omogućila ekonomska neovisnost i samostalnost.

Korisnici (osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom) bit će socijalno uključeni te osnaženi kao hrvatski građani koji svojim nasljeđem dodatno obogaćuju hrvatsko društvo i kulturu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 75.000,00 kn.