Integracija osoba iz programa preseljenja

Integracija osoba s međunarodnom zaštitom preseljenih iz Turske te integracija i zbrinjavanje osoba po osnovi drugih oblika solidarnosti s državama članicama Europske unije – siječanj 2019. – listopad 2020., Ministarstvo unutarnjih poslova (AMIF).

Ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu (JRS) pater Tvrtko Barun i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potpisali su zadnjih dana prosinca 2018. godine Sporazum o suradnji na području integracije preseljenih osoba iz Turske.

Program preseljenja (engl. resettlement)  je izraz međunarodne solidarnosti i podjele odgovornosti s državama u koje je pristiglo ili unutar kojih boravi velik broj izbjeglica, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, te međunarodno dogovorena strategija za upravljanje migracijama, smanjenje nezakonitih migracija te sprječavanje krijumčarenja ljudi kojima su izbjeglice često izloženi. Također, preseljenje državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva omogućava izbjeglicama i raseljenim osobama, kojima je potrebna međunarodna zaštita, zakonit i siguran dolazak u države članice Europske unije gdje im se osigurava potrebna zaštita.

Hrvatska se temeljem dviju odluka Vlade RH, iz 2015. i 2017. godine, obvezala prihvatiti ukupno 250 osoba. Temeljem prve Odluke, prihvaćene su 152 osobe iz Sirije, slijedom čega je donesena i dodatna Odluka Vlade, kao i ovaj Sporazum, koji je MUP s JRS-om sklopio na 13 mjeseci i koji predstavlja temelj prihvata preostalih 100 izbjeglica, odnosno 20 obitelji. Aktivnosti vezane uz prihvat i kompletnu integraciju vodio je JRS, dok je Ministarstvo unutarnjih poslova proces sufinanciralo europskim sredstavima.

Za korisnike projekta JRS-ov mobilni tim svakodnevno je skrbio pružajući podršku u ranoj integraciji, komunikaciji s institucijama, lokalnoj zajednici i sl. Sva djeca obuhvaćena projektom upisana su u osnovnu školu te su s odlučnim uspjehom završili nastavnu godinu 2019./2020. Korisnici programa prošli su tečaj hrvatskoj jezika i prekvalifikacije, te su neki od njih uspješno zaposleni. JRS je redovito pružao podršku u komunikaciji s nadležnim tijelima i institucijama na nacionalnoj i lokalnim razinama, provodeći redovite aktivnosti za izbjeglice i lokalnu zajednicu. Projekt je završio u listopadu 2020.

Osim toga, provođenjem projekta Integracija osoba pod međunarodnom zaštitom preseljenih iz Turske te integracija i zbrinjavanje osoba po osnovi drugih oblika solidarnosti s državama članicama Europske unije, kroz rad i suradnju s drugim dionicima javnih službi i organizacija, organizacijama civilnog društva i volonterima, Isusovačka služba za izbjeglice uvidjela je potrebu i dobrobit podjele iskustava i dobrih praksi u radu s navedenom ciljnom skupinom.  Stoga je JRS održao edukativne susrete u nekoliko gradova u RH, gdje je dijelio iskustva i prakse, s ciljem senzibilizacije te informiranja i educiranja lokalnih medija, dionika i lokalne zajednicu o integraciji izbjeglica te poticana prihvaćanja i interkulturalnog povezivanja. Ciljana skupina su dionici javnih i državnih službi i institucija (djelatnici zdravstvenih, kulturnih i obrazovnih institucija, medijski djelatnici, djelatnici centara za socijalnu skrb i zavoda za zapošljavanje, djelatnici nadležnih policijskih postaja i dr.), predstavnici jedinica lokalne uprave i samouprave, lokalna zajednica, organizacije civilnog društva, gradski volonterski centri, medijski djelatnici. Uz sama predavanja, JRS je organizirao i provodio interkulturna događanja u svrhu druženja, umrežavanja te boljeg upoznavanja izbjeglica preseljenih iz Turske s lokalnom zajednicom i s volonterima radi poticanja dugoročno uspješne i sveobuhvatne integracije. Sav ovaj proces JRS je pratio medijskim aktivnostima s ciljem senzibilizacije javnosti za potrebe i prava osoba pod međunarodnom zaštitom u RH te promicanja i promocije projektnih aktivnosti i suradnji.  U sklopu svakog edukativnog susreta predvidjelo se vrijeme i za interaktivnu raspravu, diskusije, razmjenu iskustava te umrežavanje. Edukacije su vodili i održavali djelatnici JRS-a, dok su se njima pokrile teme, između ostalih, programa preseljenja na europskom i hrvatskom nivou uz predstavljanje projekta i suradnje MUP-a i JRS-a, djelovanje u medijskom prostoru te podizanje medijske pismenosti i učenje obrazaca kritičnog čitanja i prepoznavanja lažnih vijesti, interkulturalni dijalog, rad s volonterima, psihosocijalni tretman u radu s migrantima, rodno uvjetovano nasilje, integracija na tržište rada, uloga prevoditelja, suradnja vladinog i civilnog sektora, integracija školske djece i dr.

Završna publikacija projekta: https://online.fliphtml5.com/uyfmy/rwfj/