Edukacijom do bolje integracije azilanata

Edukacijom do bolje integracije azilanata, Listopad 2019. – listopad 2021 .; ESF – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Kroz 2020. godinu, JRS sudjeluje u projektu “Edukacijom do bolje integracije azilanata“. Projekt traje do listopada 2021. godine, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Prijavitelj projekta je udruga Inicijativa za engleski jezik i kulturu, a partneri su Isusovačka služba za izbjeglice i Obrtničko učilište. Azilanti su osobe koje su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te spadaju u najranjiviju skupinu migranata. Stoga je osnovni cilj ovog projekta povećanje zapošljivosti azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata, individualno mentorstvo te programe stručne osposobljenosti za jednostavna zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u kojem postoji nedostatak radne snage. U projektne aktivnosti će se uključiti 40 nezaposlenih azilanata koji će kroz pojedine faze projekta sudjelovati u aktivnostima edukacije i osposobljavanja kako bi bolje konkurirali na tržištu rada i uspješnije se integrirali u hrvatsko društvo. Opći cilj projekta je povećati zapošljivost azilanata s ciljem njihove integracije na tržište rada te u konačnici integracije u hrvatsko društvo. Uz to, specifični ciljevi su jačanje stručnih znanja nezaposlenih azilanata kroz provedbu programa obrazovanja odraslih, osnaživanje te razvoj mekih i prenosivih vještina nezaposlenih azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata te pružanjem usluga individualnog mentorstva i osiguranjem podrške kulturalnih medijatora i prevoditelja. Projektne aktivnosti su u vrijeme važećih epidemiološkoh mjera brzo i izuzetno uspješno prebačene na online način funkcioniranja, uključujući nastavu, konzultacije i podršku. Projekt do sada bilježi 34 upisane osobe (od čega 20 žena), iz 12 različitih zemalja. 25 osoba je završilo tečaj hrvatskog jezika, dok ih je 11 završilo program osposobljavanja (slastičar, pomoćni kuhar, konobar, priprematelj pizza).

 

Materijali i više informacija o projektu dostupni na Facebook stranici projekta: https://www.facebook.com/Edukacijom-do-bolje-integracije-azilanata-106762290919116