NAŠI PARTNERI

Zajedno možemo više

Trenutna izbjeglička situacija jedan je od najvećih humanitarnih izazova našeg vremena. Samo zajedničkim snagama možemo pružiti podršku izbjeglicama na njihovom putu integracije, podupirući pritom i lokalne zajednice koje ih primaju, gradeći društvo dobrodošlice, razumijevanja i suživota u miru i različitosti koja nas obogaćuje. Pri ostvarivanju svoje misije JRS djeluje u partnerstvu s brojnim međunarodnim i lokalnim zajednicama, organizacijama, zakladama, institucijama i pojedincima, kako bi osigurao što kvalitetniju i sveobuhvatniju provedbu projekata i programa.

Međusektorska suradnja i javne politike

Isusovačka služba za izbjeglice – JRS je članica nacionalnih skupina Koordinacije za azil i Koordinacije za integraciju te Nacionalne migracijske mreže. Redovito sudjeluje na sastancima i aktivnostima navedenih radnih skupina koje djeluju s ciljem detektiranja problematike i izazova te predlaganjem konstruktivnih rješenja za poboljšanje statusa i životnih prilika tražitelja međunarodne zaštite i azilanata. Sudjeluje u organizaciji i provedbi nacionalne akcije Tjedni IZBJEGLICAma, okruglih stolova, konferencija, kampanja i javnih događanja u partnerstvu s drugim vladinim i nevladinim organizacijama.

JRS svake godine podnosi s ciljem razvijanja novih i unaprjeđenja postojećih javnih politika prijedloge, prigovore, izvješća i preporuke nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama, sudjelujući tako u kreiranju pravednijih i uključivijih javnih politika – kako na nacionalnom nivou, tako i na nivou Europske unije, prema kojoj JRS Hrvatska djeluje ponajviše uz podršku europskog ureda organizacije, s kojim provodi zajedničke zagovaračke i komunikacijske projekte i kampanje.

JRS njeguje suradnju s ambasadama i konzularnim predstavništvima, kao tijelima i ustanovama nadležnim za integraciju izbjeglica u RH, te jedinicama lokalne uprave i samouprave koje na svom području primaju osobe pod međunarodnom zaštitom.

Vjerske zajednice

JRS je djelo Družbe Isusove i stoga je integriran u širu mrežu isusovaca. Ova mreža uključuje isusovačke provincije, isusovačke misije i urede za razvoj, kao i druge isusovačke zajednice na globalnoj razini.

Vjerske zajednice koje surađuju s JRS-om dijele našu viziju svijeta u kojem izbjeglice mogu i moraju ostvariti zaštitu, podršku i priliku za ravnopravno sudjelovanje u društvu. Također dijelimo isto nadahnuće – velikodušnu ljubav i primjer Isusa Krista – hodajući zajedničkim stazama usko surađujemo u misiji praćenja, služenja i zagovaranja potreba i prava izbjeglica.

Znanstvena i obrazovna zajednica

U okviru stručnih skupova, javnih rasprava i okruglih stolova JRS redovito sudjeluje izlaganjima, prezentacijama, komentarima i osvrtima. Sporazumima o suradnji na području znanstvene i stručne suradnja između Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te Hrvatskog katoličkog sveučilišta i JRS-a osigurano je zajedničko djelovanje s ciljem, promocije i provedbe socijalnih, obrazovnih i znanstvenih aktivnosti u kršćanskom i humanističkom ozračju. JRS surađuje i s drugim znanstvenim institutima, školama i učilištima, veleučilištima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu, vjerujući kako je doprinos znanstvene zajednice i ulaganje u obrazovanje novih generacije izuzetno važno u prepoznavanju izazova i pronalaženja konstruktivnih rješenja u području izbjeglištva i migracija.

Suradnja s medijima

JRS redovito provodi zagovaračke i senzibilizacijske aktivnosti na društvenim mrežama i u medijima, namijenjene lokalnoj zajednici, korisnicima, partnerima, te široj i zainteresiranoj javnosti.  Kontinuirano provodeći integracijsku i zagovarački kampanju „Jučer stranci, danas susjedi“ (od 2018. godine do danas) JRS nastoji u javnom prostoru, prilikom interkulturalnih susreta organiziranih u JRS Centru za integraciju izbjeglica SOL u Zagrebu, na raznim događanjima te u medijima poticati društveno ozračje uključivosti, dobrodošlice, suživota u različitosti te svijesti o potrebama i pravima izbjeglica u RH, kao i lokalne zajednice koja ih prima. Doprinos tome su i JRS-ove Staze, prve izbjegličke novine u Hrvatskoj – platforma za informiranje, razmjenu dobrih praksi integracije te suradnje.